top of page

Pastisseria

logo-sermont_desde-1963.png

smartPal distribuieix la seva màquina de tall de pastisseria ULTRASONIC smartCut® en exclusiva a Espanya a través de la distribuidora Sermont, s.a.

Formatge

logo-1.png

Empresa líder italiana especialitzada en el tall i ratllat de formatge per a grans produccions.

maquinas especiales, troquel rotativo, controlador de tensión de tela, ultrasonidos, corte queso

bottom of page