top of page

Màquina pel tall de formatge en porcions

SmartCut Cheese Machine

és la màquina que talla formatge en porcions per ULTRASONS més complerta del mercat. 

Ja sigui en triangles, rectangles o lamines la màquina troceja el formatge tal i com se li demana. 

Formatge Brie, blau, edam o machego. Tendre o curat. El sistema d'ultrasons talla la porció sense arrossegar practicament l'escorça cap al tall, retardant l'aparició preamatura de fongs.

Característiques

  • ​Fins a 25 talls/min segons textura

  • Tall per receptes parametritzables

  • Pesa el formatge sencer

  • Tall a pes fixe o variable

  • Assistència remota per internet

  • Servei de manteniment

  • Adaptable segons necessitats del client

maquinas especiales, troquel rotativo, controlador de tensión de tela, ultrasonidos, corte queso

bottom of page